Căn hộ Chung cư Samsora Premier

Phân tích căn hộ Chung cư Samsora Premier - 105 Chu Văn An - Hà Đông

Căn hộ Chung cư Samsora Premier loại diện tích nhỏ hơn 70m2

Có 7 loại diện tích như sau:
+ Căn hộ A: diện tích 59.48 m2 
+ Căn hộ A1: diện tích 58.17 m2 
+ Căn hộ A2: Diện tích 68.84 m2
+ Căn hộ A3: Diện tích 68.74 m2
+ Căn hộ A4: Diện tích 68.63 m2
+ Căn hộ A5: Diện tích 69.58 m2 
+ Căn hộ A6: Diện tích 67.49 m2

Căn hộ Chung cư Samsora Premier loại diện tích 70m2 - 80m2

Có 3 loại diện tích như sau:
+ Căn hộ B: diện tích 72.34 m2 
+ Căn hộ B1: diện tích 80.00 m2 
+ Căn hộ B2: Diện tích 76.39 m2

Căn hộ Chung cư Samsora Premier loại diện tích lớn hơn 80m2

Có 4 loại diện tích như sau:
+ Căn hộ C: diện tích 84.73 m2 
+ Căn hộ C1: diện tích 88.19 m2 
+ Căn hộ C2: Diện tích 80.92 m2
+ Căn hộ C3: Diện tích 80.91 m2
 

Thông tin liên quan dự án Chung cư Samsora Premier

 

Tin Liên quan

Tin Mới nhất
Đăng ký nhận thông tin căn hộ
Hotline: 0972.352.598