Chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế?

Trả lời Bộ Xây dựng về Chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế?
Câu hỏi liên quan về chủ đầu tư có phải phê duyệt thiết kế:
Điều 18 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về: “Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình” nhưng không có đề cập đến vấn đề phê duyệt nhiệm vụ thiết kế. Vậy xin hỏi, chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong các trường hợp: thuê tư vấn lập hoặc chủ đầu tư tự lập hay không? Nếu chủ đầu tư phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, thì hình thức phê duyệt như thế nào (bằng văn bản, trực tiếp lên nhiệm vụ thiết kế hay cách nào khác) và cơ sở pháp lý về vấn đề này được quy định tại đâu?
Samsora Premier
 
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư “xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng”. Nhà thầu thiết kế thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 86 “lập hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế”. Vì vậy, chủ đầu tư phải xác định nhiệm vụ thiết kế. Việc xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là một phần không tách rời của hợp đồng thiết kế. Hợp đồng thiết kế được xác lập theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật dân sự.
 

Thông tin liên quan dự án Samsora Premier

Tin Liên quan

Tin Mới nhất
Đăng ký nhận thông tin căn hộ
Hotline: 0972.352.598