Thiết kế căn hộ Samsora Premier 105

Thiết kế căn hộ 03 ngủ loại C3 diện tích 81.24m2

08:01 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 23 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.7 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng. Hơn…

Thiết kế căn hộ 03 ngủ loại C2 diện tích 80.95m2

07:55 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 19 và 20 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.7 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 03 ngủ loại C1 diện tích 90.51m2

07:51 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 17 và 22 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.7 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 03 ngủ loại C diện tích 84.92m2

07:48 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 16 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.7 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng. Hơn…

Thiết kế căn hộ 03 ngủ loại B2 diện tích 78.57m2

07:35 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 18 và 21 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.7 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại B diện tích 73.11m2

07:27 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 03 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng. Hơn…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại B1 diện tích 80.43m2

07:19 ngày 28/09/2017
Thiết kế căn hộ 01 và 12B dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A6 diện tích 67.38m2

13:20 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 12A và căn 15 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A5 diện tích 69.40m2

13:13 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 02 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng. Hơn…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A4 diện tích 69,18m2

13:09 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 12 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng. Hơn…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A3 diện tích 69,97m2

12:37 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 3A và 11 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A2 diện tích 69.05m2

12:30 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 05 và 10 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.4 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A1 diện tích 58,94m2

12:25 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 06 và 09 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.2 tỷ. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông…

Thiết kế căn hộ 02 ngủ loại A diện tích 59,65m2

12:17 ngày 27/09/2017
Thiết kế căn hộ 07 và 08 dự án Samsora Premier với mức giá từ 1.2ty. Samsora Premier 105 sở hữu thiết kế độc đáo, đem tới cho gia chủ ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ, phòng khách và bầu không khí mát mẻ từ khu bếp thông thoáng.…
Tin Mới nhất
Đăng ký nhận thông tin căn hộ
Hotline: 0972.352.598