Tiến độ thanh toán chung cư Samsora Premier

Tiến độ thanh toán Samsora Premier

Chung cư Samsora Premier được chia ra làm nhiều đợt thanh toán hợp lý tạo sự thanh khoản tốt cho khách hàng với tiến độ cụ thể như sau:
  • Tiến độ đóng tiền dành cho khách hàng đóng tiền theo tiến độ không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất 0%, hoặc vay vốn theo lãi suất thương mại (áp dụng từ ngày 24/09/2018 - Đến khi có thông báo mới thay thế)
STT Đợt Thanh toán Mức thu Tiến độ Thời gian dự kiến
1 Đặt cọc 50 triệu Đặt cọc giữ chỗ  
2 Đợt 1 30% Ký hợp đồng mua bán  
3 Đợt 2 15% 45 ngày sau đợt 01  
4 Đợt 3 15% 90 ngày sau đợt 01  
5 Đợt 4 10% 135 ngày sau đợt 01  
6 Đợt 5 25% + 2% KPBT Bàn giao nhà T6/2019 - T8/2019
7 Đợt 6 5% Bàn giao sổ hồng  
  • Tiến độ đóng tiền dành cho khách hàng sử dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% (áp dụng từ ngày 24/09/2018 – 30/06/2018)
STT Đợt Thanh toán Mức thu Tiến độ Thời gian dự kiến
1 Đặt cọc 50 triệu Đặt cọc giữ chỗ  
2 Đợt 1 30% Ký hợp đồng mua bán  
3 Đợt 2 40% 30 ngày sau đợt 01  
4 Đợt 3 25% + 2% KPBT Bàn giao nhà T6/2019
5 Đợt 4 5% Nhận Sổ hồng  
 
 
Thông tin liên quan dự án Samsora Premier
Tin Mới nhất
Đăng ký nhận thông tin căn hộ