Tiến độ thanh toán chung cư Samsora Premier

Tiến độ thanh toán Samsora Premier

Chung cư Samsora Premier được chia ra làm nhiều đợt thanh toán hợp lý tạo sự thanh khoản tốt cho khách hàng với tiến độ cụ thể như sau:
+ Đợt 1: Khi ký hợp đồng đóng 20% giá hợp đồng - dự kiến tháng 9/2017
+ Đợt 2: Thi công hết tầng 1 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 1/2018
+ Đợt 3: Thi công hết tầng 5 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 3/2018
+ Đợt 4: Thi công hết tầng 15 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 5/2018
+ Đợt 5: Thi công hết tầng 25 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 8/2018
+ Đợt 6: Khi công hết tầng 37 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 12/2018
+ Đợt 7: Khi bàn giao căn hộ đóng 25%+2%Phí bảo trì giá hợp đồng - dự kiến tháng 6/2019
+ Đợt 8: Khi nhận sổ hồng đóng 5%
Thông tin liên quan dự án Samsora Premier
Tin Mới nhất
Đăng ký nhận thông tin căn hộ
Hotline: 0972.352.598